top of page

KONSTELACE

"SKRZE VŠECHNY VRSTVY DUŠE. V NAPOJENÍ NA ČISTÉ BOŽSTVÍ, KTERÉ DŘÍMÁ V KAŽDÉM Z NÁS. 

TAM, KAM HLAVA NEDOSÁHNE, NA MÍSTO, KTERÉ EGO NEZNÁ."

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO SKRYTÝCH ZÁKOUTÍ SVÉ DUŠE.

b59cd4b21ad0dde00800fe8bacc3ff71.jpg

INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Při osobní konstelaci mi nejprve řeknete, co vás přivádí a s jakým tématem přicházíte. Já podle toho zvolím metodu, s kterou budeme pracovat. Především se nechám vést svou intuicí...

 

Při osobní konstelaci pracujeme s rodovými programy, máme možnost nahlédnout do minulých životů, odhalíme příčiny vzorců chování, uvolníme bloky, které nám brání k plnému přožívání života. Nahlédnete do vztahu a situací, najdete svůj zdroj síly, objevíte svůj vnitřní svět. Popovídáte si se svými vnitřními částmi a integrujete je. Osvojíte si nástroje, se kterými můžete doma pracovat.

 

Sezení trvá 60 - 80 minut

Cena : 2000,-

Individuální konstelace online 60 minut : 1800,-

KONSTELACE TANEC DUŠE

Skrze všechny vrstvy duše. V napojení na čisté božství, které dřímá v každém z nás.

Beze slov, bez hodnocení, bez předpojatosti a očekávání.

Tam, kam hlava nedosáhne, na místo, které ego nezná.

 

Přijďte se podívat do skrytých zákoutí své duše.

 

Jak konstelace pohyby duše probíhají?

Nemusíte říkat, jaký problém máte a co řešíte. Nemusíte mít svou zakázku. Stačí mít čistý záměr, který ladí s cestou vaší duše…

NAPOJENÍ - HUDBA - KONTAKT - POHYB

Přijďte si zatančit se svou Duší .

 

Tento druh konstelací je možný pouze na skupinových konstelacích.

33b7faaa40db5f4a7a36a8e1c6ab81c9.jpg
e7428441b38d7b96ba65b14f5a398f11.jpg

SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Systemické konstelace mají mnoho podob.

 

Já stavím především konstelace rodinné, zdravotní, finanční, zdrojové, integrační, konstelace vnitřních postav a v neposlední řadě přechodové konstelace.

 

Systemické konstelace dle Berta Hellingera jsou prožitkovou metodou, která nám pomůže najít odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Je to metoda, která nám pomůže odhalit příčinu problému a zároveň nám pomůže získat návod k jeho odstranění.

 

Systemické konstelace pomohou nalézt zdroj vlastní síly, jsou navíc výborným prostředkem vlastního sebe rozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami.

V každém systému (rodině či firmě) musí fungovat rovnováha, každý člen má zde své místo. Pokud je rovnováha systému nějakým způsobem narušena (nepřiznání či neuznání člena rodiny, potrat, předčasné úmrtí či násilné ukončení života, .... ), může to nevědomě ovlivnit i životy dalších generací. Nevědomá touha obnovit tento systém nás vede k identifikaci s vyloučenými, zapomenutými nebo mrtvými předky aniž bychom věděli, jaký vliv to může mít na náš současný život.

bottom of page