top of page

VOICE DIALOGUE

Voice Dialogue neboli rozhovor vnitřních hlasů je založena na skutečnosti, že v nás žije několik vnitřních osob. Tyto vnitřní osoby mají často velmi protichůdné postoje, názory a energii. Některé jsou velmi silné a hlasité a ty většinou známe důvěrněji (tlačí nás - vnitřní kritik) a jiné jsou nenápadně schované a jen v určitých životních situacích se ozvou a dají o své existenci vědět.

Vnitřní osoby mohou být biologického původu (vnitřní dítě), některé jsou otiskem rodinného systému (rodiče, předci...), některé mohou mít přímé napojení na energetické pole archetypů. Lze pozorovat, že v každém člověku je obsaženo pět kontinentů vnitřních hlasů: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh.


Každá postava hraje svou roli od dětství a většinou stále stejně, nevnímaje reálný věk člověka. Čím více je její chování nevědomé, tím výrazněji určuje naše životní scénáře, které mají tendenci se stále opakovat. Čím silněji jsme ztotožněni s určitým hlasem, tím více nahlížíme na svět jeho očima a nejsme schopni udělat změnu, protože si to většinou vůbec neuvědomujeme.

Tato metoda umožňuje proniknout do hlubších vrstev lidské duše a objevit skrytý potenciál. Vnitřní osoba často zapomene, jaká byla ve své původní energii, protože díky nejrůznějším životním zkušenostem si vybuduje obrannou věž a střílny a může být stále ve válce s okolním světem. Tímto postojem bere ostatním vnitřním osobám mnoho energie a prostoru a člověk může být ve své všednodenní realitě stále ve střehu, útočný vůči čemukoliv novému, vystresovaný z neustálého pocitu útlaku a v konečném důsledku zcela vyčerpaný a bez energie.

Individuální prací dostane Vnitřní osoba impulz ke změně, který je ochotna akceptovat, protože pocítí velký návrat energie, vnitřního klidu nebo radosti a lásky. V člověku se více a více prohlubuje trvalý pocit stability, přirozené dynamiky a volného proudění energie mezi všemi Vnitřními hlasy, které spolupracují.


Změny postojů Vnitřních osob odstartují proces nového pohybu energie a nového prostoru v nás.

コメント


bottom of page