JAK PRACUJI?

Pracuji se ženami i muži, při své práci používám především svou intuici a své schopnosti nacítění a napojení se. Opírám se o metodu Konstelací a Voice Dialogue a tyto metody propojuji s prací s energiemi a vhledy, které ke mně přicházejí. Povedu vás v jemnosti k sobě, pomohu vám najít váš střed a ukážu vám dveře, za kterými bydlí vaše vnitřní síla. Pomohu Vám napojit se na svůj zdroj síly a setkat se se svou Duší.

Budu vám průvodkyní při objevování vašeho vnitřního světa.

V lásce a pokoře vám ukážu, že Život je Dar a stojí za to ho plně prožít...

 

Pracuji individuálně i ve skupinách, pořádám víkendové akce v přírodě, online konzultace, přednášky na různá témata. 

Rodina chůzi na pláži

SYSTEMICké a rodinné KONSTELACE

 Rodinné konstelace dle Berta Hellingera jsou prožitkovou metodou, která nám pomůže najít odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Je to metoda, která nám pomůže odhalit příčinu problému a zároveň nám pomůže získat návod k jeho odstranění.

 

 Rodinné konstelace pomohou nalézt zdroj vlastní síly, jsou navíc výborným prostředkem vlastního sebe rozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami.

 V každém systému (rodině či firmě) musí fungovat rovnováha, každý člen má zde své místo. Pokud je rovnováha systému nějakým způsobem narušena (nepřiznání či neuznání člena rodiny, potrat, předčasné úmrtí či násilné ukončení života, .... ), může to nevědomě ovlivnit i životy dalších generací. Nevědomá touha obnovit tento systém nás vede k identifikaci s vyloučenými, zapomenutými nebo mrtvými předky aniž bychom věděli, jaký vliv to může mít na náš současný život.

Rodina chůzi na pláži

Voice Dialogue

 Voice Dialogue je založena na skutečnosti, že v naší psyché spolu žije několik Vnitřních osob, které vedou, námi velmi dobře vnímaný, vnitřní hovor v hlavě. Tyto Vnitřní osoby mají často velmi protichůdné postoje, názory a energii. Některé jsou velmi silné a hlasité a ty většinou známe důvěrněji (tlačí nás) a jiné jsou nenápadně schované a jen v určitých životních situacích se ozvou a dají o své existenci vědět.

 

 Vnitřní osoby mohou být biologického původu (malé dítě v nás), některé jsou otiskem rodinného systému (rodiče, předci...), některé mohou mít přímé napojení na energetické pole archetypů. Lze pozorovat, že v každém člověku je obsaženo pět kontinentů psyché se svou Vnitřní osobou - hlasem: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh. Každá postava hraje svou roli od dětství a většinou stále stejně, nevnímaje reálný věk člověka. Čím více je její chování nevědomé, tím výrazněji určuje naše životní scénáře, které mají tendenci se stále opakovat. Čím silněji jsme ztotožněni s určitým hlasem, tím více nahlížíme na svět jeho očima a nejsme schopni udělat změnu, protože si to většinou vůbec neuvědomujeme.

Tato metoda umožňuje proniknout do hlubších vrstev lidské psyché a objevit skrytý potenciál, který tu je nachystán, díky vědomému postoji Vnitřní osoby a uvolnění její energie v rámci celého vnitřního systému. Vnitřní osoba často zapomene, jaká byla ve své původní energii, protože díky nejrůznějším životním zkušenostem si vybuduje obrannou věž a střílny a může být stále ve válce s okolním světem. Tímto postojem bere ostatním Vnitřním osobám mnoho energie a prostoru a člověk může být ve své všednodenní realitě stále ve střehu, útočný vůči čemukoliv novému, vystresovaný z neustálého pocitu útlaku a v konečném důsledku zcela vyčerpaný a bez energie.

Individuální prací dostane Vnitřní osoba impulz ke změně, který je ochotna akceptovat, protože pocítí velký návrat energie, vnitřního klidu nebo radosti a lásky. V člověku se více a více prohlubuje trvalý pocit stability, přirozené dynamiky a volného proudění energie mezi všemi Vnitřními hlasy, které spolu kooperují a vzájemně se neutlačují.

Změny postojů Vnitřních osob odstartují proces nového pohybu energie a nového prostoru v nás.

Mandlový květ

BACHOVY květové ESENCE

 Bachovy květové esence tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

 Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům . Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

 Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

 Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní , co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin , které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu"Uspořádání" se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

                                                                                                                 

   Ilse Maly, Bachova květová terapie

eye-1132531_1280.jpg

EMI - neuroterapie pohybem očí

 EMI je neuroterapie pohybem očí. Je to způsob sebe-léčby nevědomých nervových sítí. Při zpracovávání traumatu se aktivují veškeré senzorické modality, všechny smysly. Trauma se postupně "ředí" a snižuje se emoční náboj, rozhýbává ustrnutí. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že po jednom sezení lze vypozorovat 48% změn v symptomech a po dvou sezeních až 78%.

Využití metody

Metoda EMI otevírá přístup k různým vnitřním zdrojům a podporuje proces sebe-léčby. Nedodává však žádné nové schopnosti jako jsou třeba komunikační schopnosti nebo schopnost milovat. Metodu EMI lze využít jako terapautický nástroj k pomoci v případech nadměrného smutku, úzkosti, energetických bloků, fóbií a traumat z autonehod, sexuálního zneužívání či jiných reálných životních událostí. Zvláště efektivní je metoda EMI pro staré vzpomínky, kterou mohly být traumatické či jinak zatěžující.

Trauma

Trauma vyvolává toxický stav těla i mysli, který se projevuje jako směs úzkosti, bezmoci a ztráty kontroly. Traumatická událost byla traumatická, jestliže ji poškozená osoba jako traumatickou vnímá. Trauma není událost sama, ale všechno to, co událost v osobě vyvolala a stále to působí, i když událost už pominula. Trauma vede k disociaci - rozštěpení osobnosti a to vlivem vylučovaných endorfinů, aby organismus stres či ohrožení přežil. Rozštěpení působí jako obranný mechanismus. Je to adaptační odpověď organismu na daný stres. Rozštěpení znamená ztrátu vědomí, ztrátu sebe sama, světa, reality a dokonce i vlastního těla. Trauma je uchováváno v limbickém systému, v amygdale a člověk nad tím nemá kontrolu, často pouze rozpoznává nepřiměřenost svých hyper reakcí.

Traumatizující informace nutně způsobují změny mozku a těla. Můžou se projevit jako špatná koncentrace, nespavost, časté buzení se během nočního spánku. Častými projevy člověka trpícího traumaty není vztek či hyperaktivita, ale spíše absence pocitů, což okolí mylně interpretuje jako lhostejnost či nedostatek empatie. Traumatizovaní jedinci mají sklon k sebe-izolaci.

Poznámky:

Původ metody: Connirae Andreas, Ph.D. a Steve Andreas M.A. vyvinuli EMI v roce 1989 jako poslední v řadě novátorských terapeutických metod, které vypracovali.

Kořeny metody:

Neurolingvistické programování NLP = EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE. Pohyby očí v rámci práce s mozkem a synapsemi.